25 ianuarie 2014

Recomandări privind alegerea locului de edificare a locuinței

     În acest articol am să aşez câteva aspecte ce necesită o eminamente atenție, elemente ce trebuiesc luate în considerare în momentul alegerii unui teren pe care urmează a se edifica o locuință.
     Pentru a nu întâmpina dificultăți funcționale, tehnice, economice şi a beneficia de eficiența utilizării spațiului destinat construirii în vederea optimizării indicatorilor tehnico-economici înaintez o serie de specificații cu titlu de recomandare în vederea determinării unor criterii neexhaustive în alegerea terenulu.
          I. Alegerea amplasamentului.
1. Punctele cardinale: - se recomandă ca poziția terenului față de punctele cardinale să fie atent facută ținându-se seamă de urmatoarele aspecte:
     a. Fațadele lungi ale imobilului sunt de preferat a se orienta spre SUD, EST sau VEST evitându-se pe cât posibil orientarea acestora spre NORD = terenul este recomandat să aibă laturile lungi orientate spre punctele cardinale mai sus specificate.
     b. Poziționarea spațiilor interioare față de punctele cardinale: Se recomandă ca dormitoarele să beneficieze de lumină naturală pe parcursul dimineții (la răsărit) astfel se vor poziționa ferestrele către EST. Livingul şi spațiile de zi precum, biblioteci, birouri, hobby-room, sau locul de luat masa, sunt zone ce se utilizează în cea de-a doua parte a zilei, astfel se recomandă ca acestea să fie orientate spre VEST, de asemenea terasele destinate spațiilor mai sus menționate se recomandă a se orienta spre VEST.
     c. Este de preferat ca decroşurile fațadelor să fie pe cât posibil evitate în special pe latura de NORD.

2. Regimul de construire: În funcție de eficientizarea utilizării spațiului liber (curtea) există mai multe modalități de a amplasa o construcție pe un sit, acest lucru este reglementat printr-un P.U.Z.(plan urbanistic zonal) sau P.U.D.(plan urbanistic de detaliu). Astfel modurile de amplasare sunt următoarele:
     i. Regim discontinuu – tip de constructie – izolat: sunt acele imobile amplasate retras față de limitele de proprietate.
Regim de construire minim
     ii. Regim discontinuu – tip de construcție – cuplat (nu duplex aşa cum se vehiculează; duplexul este un apartament pe două niveluri): sunt acele imobile amplasate retras față de o limită de proprietate laterală şi lipită față de cealaltă limită de proprietate laterală.
Regim de construire minim     iii. Regim continuu – tip de construcție – înşiruit: sunt acele imobile amplasate în şir având laturile lipite de construcțiile învecinate.
Regim de construire minim
3. Dotări tehnico-edilitare: se recomandă ca terenul în cauză să beneficieze de dotări edilitare precum: alimentare cu apă, gaze, electricitate şi canalizare pentru a evita costuri suplimentare în vederea adaptării viitoarei construcții la aceste elemente (exemplu: fose septice, puțuri cu pompe hidrofor etc.), de asemenea este recomandat ca rețelele să se afle în proximitatea terenului pentru a avea costuri cât mai mici de branşare.

     Suprafețe minime recomandate pentru spațiile interioare în funcție de destinația acestora.
     PARTER
Livin-room – cel puțin 25mp.
Dining-room – cel puțin 18mp.
Bucătărie închisă – cel puțin 10mp.
Bucătărie open space sau înnchise – cel puțin 5mp.
Grup Sanitar (W.C.) - cel puțin 2mp.
Cameră tehnică – cel puțin 2mp.
W.F. (windfang) – cel puțin 3mp.
Circulații (hol, scară) – cel mult 15% din suprafață.
Birou/Cameră de studiu, bibliotecă sau cameră de zi – cel puțin 12mp.
Terasă Living sau Bucătărie – cel puțin 8mp.
     ETAJ
Dormitor matrimonial: este compus din camera de somn, dressing şi baie.
Camera de somn – cel puțin 12mp.
Dressing – cel puțin 4mp.
Baie – cel puțin 6mp.
Dormitor două persoane – cel puțin 12mp (în cazul în care există dressing prevăzut pentru acesta) sau cel puțin 16mp (în cazul în care nu exista un dressing prevăzut pentru acesta).
Dormitor copii/Dormitor adolescent – cel puțin 18mp.
Cameră de oaspeți – cel puțin 14mp.
Circulații (hol, scară) – cel mult 15% din suprafață.
Hobby room – cel puțin 12mp.
Terasă dormitor – cel puțin 6mp.

     Sisteme constructive pentru case unifamiliale:
     Zidărie portantă – este sistemul constructiv în care pereții au rol structural acest lucru conferă casei cea mai bună stabilitate la seism însă dezavantajul îl reprezintă rigiditatea sa în raporturile plin-gol, acest lucru însemnând că nu se pot realiza goluri (ferestre, uşi) de dimensiuni mari şi nu se pot obține suprafețe mari ale camerelor, datorită structurii ce nu permite deschidere mare. costuri medii.
     Structură pe cadre de B.A. – este formată din stâlpi şi grinzi de beton armat, acest tip de structură permite creearea de spații deschise mari, putând avea deschideri mari (5 – 8m),deasemenea se pot realiza goluri de dimensiuni mari fără a afecta structura casei, dezavantajul îl reprezintă comportarea în caz de seism, aceasta fiind elastică, este unul dintre sistemele constructive cele mai des întâlnite. costuri medii.
     Structuă pe cadre din metal – este asemănătoare cu cea pe cadre de B.A. ca sistem constructiv diferența fiind că structura este realizată din profile metalice, acest lucru ajutând la realizarea de deschideri mari (8 – 12m) şi realizarea de console mari. costuri ridicate
     Structură pe cadre sau dulapi de lemn – este de mai multe tipuri respectiv – pe stâlp şi ginzi sau dulapi de lemn. Există avantaje şi dezavantaje la acest tip de structură din lemn:
     Avantaje: timp foarte scurt de realizare – 2 săptămâni, costuri mici de realizare dacă suprafața şi înălțimea este mică. costurile cele mai mici.
     Dezavantaje: deschideri mici, se pot creea şi deschideri mari dar acest lucru devine costisitor.
     Există şi structuri constructive mixte, din îmbinarea materialelor : exemplu – beton+lemn; beton+metal; metal+lemn etc.
     Împrejmuirea casei: se recomandă ca aceasta să se facă în felul următor:
- Gardurile laterale, cele care delimiteaza proprietatea de vecinii laterali, se acceptă până la 2,8m înălțime, opac, precum şi cel de pe fund de lot, gardul de la limita de proprietate cu domeniul public (aliniamentul) se realizează la o înălțime de maxim 1,8m transparent cu soclu opac de maxim 60cm înălțime. Transparența poate fi realizată prin vegetație înaltă (gard viu), rastel de lemn, placări cu policarbonat sau plexiglas etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu